Tolkovets, K. (2018). До проблеми ідентичності в романі «Фелікс Австрія» Софії Андрухович. Наукові записки НаУКМА. Літературознавство, 1, 104–109. https://doi.org/10.18523/2618-0537.2018.104-109