Borysiuk, I. (2022). Опозиція мистецького і вжиткового в прозі Н. Кобринської. Наукові записки НаУКМА. Літературознавство, 3, 36–41. https://doi.org/10.18523/2618-0537.2022.3.36-41