Kulish, Y. (2022). Місце літературного маніфесту у XXI столітті. Наукові записки НаУКМА. Літературознавство, 3, 42–48. https://doi.org/10.18523/2618-0537.2022.3.42-48