Tolkovets, K. (2018) «До проблеми ідентичності в романі ‘Фелікс Австрія’ Софії Андрухович», Наукові записки НаУКМА. Літературознавство, 1, с. 104–109. doi: 10.18523/2618-0537.2018.104-109.