Borysiuk, I. (2022) «Опозиція мистецького і вжиткового в прозі Н. Кобринської», Наукові записки НаУКМА. Літературознавство, 3, с. 36–41. doi: 10.18523/2618-0537.2022.3.36-41.