Kulish, Y. (2022) «Місце літературного маніфесту у XXI столітті», Наукові записки НаУКМА. Літературознавство, 3, с. 42–48. doi: 10.18523/2618-0537.2022.3.42-48.