Tolkovets, K. «До проблеми ідентичності в романі ‘Фелікс Австрія’ Софії Андрухович». Наукові записки НаУКМА. Літературознавство, т. 1, Грудень 2018, с. 104-9, doi:10.18523/2618-0537.2018.104-109.