Полемічний трактат Івана Вишенського «Порада» як текст синтетичного характеру

Автор(и)

 • Maryna Mudrak Національний університет "Києво-Могилянська академія", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2618-0537.2019.2.10-16

Ключові слова:

історія вивчення, Іван Вишенський, полемічний трактат, структура, коди, символи, антитези

Анотація

У статті зосереджено увагу на структуральному та семіотичному прочитаннях третьої глави «Книжки». Виокремлено головні коди, символи, художні образи-антитези та особливості побудови «Поради како да ся очистит церковь...».

Біографія автора

Maryna Mudrak, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

студентка 1 р. н. магістерської програми «Теорія, історія
літератури та компаративістика», Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Посилання

 1. Averintsev, S. (2006). Sobraniye sochineniy. Sofia-Lohos. Kyiv: Dukh i litera [in Russian].
 2. Bart, R. (2011). S/Z. Moskva: Editorial URSS [in Russian].
 3. Bibliya abo Svyate Pysmo Staroho ta Novoho Zavitu: povnyy pereklad, zdiysnenyy za oryhinalnymy yevreyskymy, aramiyskymy ta hretskymy tekstamy. (2007). (I. Khomenko, Trans.). Vydavnytstvo ottsiv Vasyliyan [in Ukrainian].
 4. Bilous, P. (2011). Literaturna mediyevistyka. Vybrani studiyi u trokh tomakh (Vol. 1). Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian].
 5. Donchyk, V. (Ed.). (2014). Istoriia ukrayinskoi literatury (Vol. 2: Davnia literatura (druha polovyna XVI–XVIII)). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 6. Eko, U. (1998). Otsutstvuyushchaya struktura. Vvedeniie v semiologiiu (A. Pogonyaylo, V. Reznik, Trans.). Moskva: Petropolis [in Russian].
 7. Eliade, M. (2016). Traktat z istoriyi relihiy (O. Panich, Trans.). Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].
 8. Franko, I. Ya. (1980). Ivan Vyshensky, yoho chas i pysmenska diyalnist. In Zibrannia tvoriv (Vol. 28: Literaturno-krytychni pratsi (1890–1892), pp. 260–279). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 9. Franko, I. Ya. (1981). Ivan Vyshensky i yoho tvory. In Zibrannia tvoriv (Vol. 30: Literaturno-krytychni pratsi (1895–1897), pp. 7–212). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 10. Hrabowych, H. (1997). Do istorii ukrayinskoi literatury: doslidzhennya, ese, polemika. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 11. Hromyak, R. T., & Kovaliv, I. (Eds.). (2007). Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk. Kyiv: Academia [in Ukrainian].
 12. Hrushevskyi, M. (1995). Istoriia ukrainskoi literatury (Vol. 1, book 2, рp. 91–111). Retrieved from http://litopys.org.ua/hrushukr/hrush518.htm [in Ukrainian].
 13. Isichenko, I. (2011). Istoriia ukrayinskoi literatury: epokha Baroko (XVII–XVIII st.). Lviv: Svyatohorets [in Ukrainian].
 14. Kerlot, Kh. (1994). Slovar simvolov. Moskva: REFL-bokk [in Russian].
 15. Losev, A. Problema simvola i realisticheskoe iskusstvo. Retrieved from: https://royallib.com/book/losev_aleksey/problema_simvola_i_realisticheskoe_iskusstvo.html [in Russian].
 16. Lotman, Yu. Stat’i po semiotike i topologii kul’tury. Retrieved from: http://yanko.lib.ru/books/cultur/lotman-selection.htm [in Rus-
 17. sian].
 18. Pashuk, A. (1990). Ivan Vyshchensky – myslytel i borets. Lviv: Svit [in Ukrainian].
 19. Pavlenko, H. I. (2016). Zasoby perekonannya v poslannyakh Ivana Vyshenskoho (na materiali “Porady”). In Slovo. Symvol. Ry­tual (O. Matushek, Comp.) (pp. 123–131). Kharkiv: Akta [in Ukrainian].
 20. Peleshenko, Yu. V. (2012). Ukrayinska literatura piznoho Serednovichcha (druha polovyna XIII–XV st.): Dzherela. Systema zhanriv. Dukhovni intentsiyi. Postati. Kyiv: Stylos [in Uk­rainian].
 21. Pinchuk, S. P. (1959). Ivan Vyshensky: literaturnyi portret. Kyiv: Derzhavne vyd-vo khudozhnoi literatury [in Ukrainian].
 22. Vyshensky, Ivan. (1955). Sochyneniya. Moskva; Leningrad: Izd-vo Akademii nauk [in Russian].
 23. Yamchuk, P. (2011). Interpretatsiyni vymiry ukrayinskoyi pravoslavnoyi sobornopravnosti u dukhovno-filosofskiy systemi pohlyadiv Ivana Vyshenskoho. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, 45, 157–166 [in Ukrainian].
 24. Yaremenko, P. K. (1982). Ivan Vyshenskyy. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Mudrak, M. (2020). Полемічний трактат Івана Вишенського «Порада» як текст синтетичного характеру. Наукові записки НаУКМА. Літературознавство, 2, 10–16. https://doi.org/10.18523/2618-0537.2019.2.10-16