NaUKMA Researh Papers. Literary Studies
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2618-0537
E-ISSN: 2663-242X

Наукові записки НаУКМА. Літературознавство

«Наукові записки НаУКМА. Літературознавство» – «спадкоємець» збірників «Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки (Літературознавство)» та «Магістеріум НаУКМА. Літературознавчі студії», що виходили друком із 1998 р. в рамках серійного видання, з періодичністю один раз на два роки. З 2018 року журнал виходить як окреме видання. Видання «Наукові записки НаУКМА. Літературознавство», як і попередні збірники, адресовано фаховому читачу: студенту філологічних спеціальностей, здобувачеві наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, викладачеві вищої школи, вчителю української і світової літератури, а також усім зацікавленим гуманітаріям.

Метою видання «Наукові записки НаУКМА. Літературознавство» є висвітлення актуальних питань і проблеми сучасного літературознавства, презентація результатів дослідницьких пошуків фундаментального чи прикладного характеру та запровадження їх у науковий обіг.


Зображення домашньої сторінки журналу