«...Cеред скитів-чинбарів»: підступи до символіки взуття у творчості Віктора Петрова-Домонтовича

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2618-0537.2022.3.53-67

Ключові слова:

Віктор Домонтович, Віктор Петров, Барбе д’Оревільї, Жорж Дюамель, Іван Вишенський, дендизм, Микола Гоголь, Микола Костомаров, мотив, метонімія, верлібр, Баришівка

Анотація

У статті проаналізовано комплекс мотивів (дивак – святий – мандрівник – мужик – злидар – чоботи/черевики (річ) – хода – віршування), на який часто натрапляємо як у художніх творах, так і в літературознавчих розвідках та мемуарній прозі Віктора Петрова-Домонтовича. Зроблено спробу виявити, як цей комплекс мотивів, побудований на метонімічних зсувах, актуалізує інтертекстуальні зв’язки з нарисом Барбе д’Оревільї «Дендизм і Джордж Бреммель», повістю Жоржа Дюамеля «Щоденник святого», повістю О. де Бальзака «Серафіта» та полемічними трактатами Івана Вишенського. Докладніше розглянуто особливості функціонування зазначеного комплексу мотивів у повістях В. Петрова-Домонтовича «Дівчина з ведмедиком», «Доктор Серафікус», «Аліна і Костомаров» і статті «Петербурзькі повісті М. Гоголя».

Біографія автора

Oksana Pashko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Пашко Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри літературознавства НаУКМА.

o.pashko@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Atamaniuk, V. (Ed.). (1927). Literaturni parodii: sharzhi, epihramy, akrostykhy, feiletony, humoresky, aforyzmy y karykatury. Kyiv: Masa [in Ukrainian].
 2. Averyntsev, S. (1996). Sofiia–Lohos. Slovnyk. Kyiv: Dukh i Litera [in Russian].
 3. Balzak, Onore de. (1996). Serafita (L. Hurevicha, Trans.). Moskva: Jenigma [in Russian].
 4. Barbe, d’Orevely. (1936). Nykolai Hohol. In V. V. Hippius (Ed.), N. V. Hohol: Materialy i issledovaniia. Moskva; Leningrad. Retrieved from http://feb-web.ru/feb/gogol/critics/mi0/mi1/mi12257-.htm?cmd=p [in Russian].
 5. Barbe, d’Orevili. (1912). Dendizm i Dzhordzh Bremmel (M. A. Petrovskij, Trans.). Moskva: Al’ciona[in Russian].
 6. Beletskii, A. I. (1964). V masterskoi khudozhnika slova. In A. Beletskii, Izbrannyie trudy po teorii literatury (pp. 51–233). Moskva: Prosveshhenie [in Russian].
 7. Briukhovetskyi, V. (2013). Znediisnennia diisnosty, abo Via Dolorosa navspak. In V. S. Briukhovetskyi (Ed.), Petrov Viktor. Rozvidky (T. 1, pp. 6–91). Kyiv: Tempora [in Ukrainian].
 8. Briukhovetskyi, V. (2021). Zasnovok kontseptsii “bezgruntovnosti” Viktora Petrova. Slovo i Chas, 7, 3–17 [in Ukrainian].
 9. De Grève (Claude). (2018). La Réception de Gogol en France (1838–2009). Classiques Garnier (Comparative Perspectives, n. 52).
 10. Diuamel, Zh. (1927). Dnevnik sviatogo (Z. L’vovskij, Trans.). Moskva: Artel’ pisatelej Krug [in Russian].
 11. Diuamel, Zh. (1927). Lyst pro amatoriv. Zhyttia y Revoliutsiia, 7–8, 81–90 [in Ukrainian].
 12. Diuamel, Zh. (1927). Lyst pro vchenykh. Zhyttia y Revoliutsiia, 6, 332–341 [in Ukrainian].
 13. Domontovych, V. (1988). Alina y Kostomarov. In V. Domontovych, Tvory (Vol. 1, pp. 183–358). New York: Suchasnist [in Ukrainian].
 14. Domontovych, V. (1988). Bolotiana Lukroza, II. In V. Domontovych, Tvory (Vol. 3, pp. 234–253). New York: Suchasnist [in Ukrainian].
 15. Domontovych, V. (2000). Bez gruntu. Kyiv: Helikon [in Ukrainian].
 16. Dunkan, A. (1994). Tanets budushcheho. In S. P. Snezhko (Ed.), Aisedora Dunkan (pp. 11–21). Kyiv: Muza [in Russian].
 17. Faryno, Ye. (2004). Vvedenie v literaturovedenie. Sankt-Peterburg [in Russian].
 18. Gasparov, M. (1993). Iz nabliudenii nad motivnoi strukturoi romana M. Bulgakova “Master i Marharyta”. In M. Hasparov, Literaturnyie leitmotivy. Ocherky po russkoi literature XX veka (pp. 28–82). Moskva: Nauka [in Russian].
 19. Iakubskyi, B. (1922). Nauka virshuvannia. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].
 20. Iefremov, S. O. (1997). Shchodennyky (1923–1929). Kyiv [in Ukrainian].
 21. Kalynovych, M. (1924). Shliakhy novitnoi frantsuzkoi poezii. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].
 22. Kalynovych, M. (2015). Poety “Abatstva”. Kyivski neoklasyky. In Nataliia Kotenko (Ed.), Antolohiia (pp. 733–772). Kyiv: Smoloskyp [in Ukrainian].
 23. Karleil, T. (1902). Sartor Resartus. Zhizn i mysli Herr Teifelsdreka (N. Horbov, Trans.). Moskva [in Russian].
 24. Kiseleva, L. (2002). Na “Mednom kite” k “Chetvertomu Rymu” (zametki o logotsentrychnosti khudozhestvennogo mira N. A. Kliueva). Rusistika, 2, 69–77 [in Russian].
 25. Kiseleva, L. Esenin i Kliuev: skrytyi dialoh (popytka chastichnoi rekonstruktsii). In S. Y. Subbotin (Ed.), Nikolai Kliuev: Issledovaniia i materialy (pp. 183–198). Moskva: Nasledie [in Russian].
 26. Kliuev, N. (1999). Serdce Iedinoroga. Sankt-Peterburg: RHGI [in Russian].
 27. Kostenko, N. (2006). Ukrainske virshuvannia XX stolittia. Kyiv [in Ukrainian].
 28. Lakyza, Iv. (1929). Perednie slovo. In Zh. Diuamel, Hrozova nich (L. Ivchenko, M. Ivchenko, Trans.) (pp. 5–8). Kyiv: Kultura [in Ukrainian].
 29. Maifet, Hr. (1929). [Rets.:]. Viktor Domontovych. Divchyna z vedmedykom. Nepravdopodibni istyny. Chervonyi shliakh, 7, 239–241 [in Ukrainian].
 30. Mandelshtam, O. (1994). [Rets.]: Géorges Duhamel. Géographie Cordiale de L’Europe. In O. E. Mandelshtam, Sobranie sochinenii (Vol. 3, pp. 368–370). Moskva: Art-Biznes-Centr [in Russian].
 31. Mariengof, A. (1990). Roman bez vrania. Vospominaniia o Esenine. Kiev: Mystectvo [in Russian].
 32. Oles, Oleksandr. (1990). Po dorozi v kazku. In Oleksandr Oles, Tvory (Vol. 2: Dramatychni tvory. Proza. Pereklady, pp. 6–29). Kyiv [in Ukrainian].
 33. Panchenko, V. (2018). Povist pro Mykolu Zerova. Kyiv [in Ukrainian].
 34. Peleshenko, N. (2020). Postat Hryhoriia Skovorody v intelektualnii biohrafii Viktora Petrova. In K. Glinianovych, P. Krupa, Y. Maievska (Eds.), Viktor Petrov. Mapuvannia tvorchosty pysmennyka (pp. 167–185). Krakiv: TAiWPN [in Ukrainian].
 35. Peleshenko, O. (2020). “Ianholy y poety”: reprezentatsii serednovichnoi epistemy v romanizovanykh biohrafiiakh Fransua Viiona ta sviatoho Frantsyska Assizkoho Viktora Domontovycha. In K. Glinianovych, P. Krupa, Y. Maievska (Eds.), Viktor Petrov. Mapuvannia tvorchosty pysmennyka (pp. 187–203). Krakiv:
 36. TAiWPN [in Ukrainian].
 37. Petrov, V. (2012). Peterburzki povisti M. Hoholia. In Viktor Petrov, Rozvidky (Vol. 1, pp. 433–476). Kyiv: Tempora [in Ukrainian].
 38. Petrov, V. (1931). Spohady z molodykh lit. In P. Kulish, Tvory (Vol. 6: Spohady z molodykh lit, pp. 235–281). Kharkiv; Kyiv: DVOU, Literatura i mystetstvo [in Ukrainian].
 39. Petrov, V. (2013). [Poetychna tvorchist M. Rylskoho]. In Viktor Petrov, Rozvidky (Vol. 1, pp. 93–138). Kyiv: Tempora [in Ukrainian].
 40. Petrov, V. (2015). Mykola Zerov ta Ivan Franko. In Nataliia Kotenko (Ed.), Kyivski neoklasyky. Antolohiia (pp. 525–554). Kyiv: Smoloskyp [in Ukrainian].
 41. Polishchuk, V. (2014). Vybrani tvory. Kyiv: Smoloskyp [in Ukrainian].
 42. Polonska-Vasylenko, N. (2011). Spohady. Kyiv: Vydavnychyi dim “Kyievo-Mohylianska akademiia” [in Ukrainian].
 43. Portnov, Andrii. (2121). Viktor Petrov i Sofiia Zerova: roman u lystakh. In Viktor Petrov, Lysty do Sofii Zerovoi (pp. 4–26). Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].
 44. Rylskyi, M. (1988). Lyst do M. P. Alekseeva. 12 chervnia 1913 r. In M. T. Rylskyi, Zibrannia tvoriv (Vol. 19. Avtobiohrafichni materialy. Zapysni knyzhky. Lysty (1907–1956), pp. 133–135, 490–491). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 45. Rylskyi, M. (2017). Libreto opery “Ievhenii Oniehin”. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].
 46. Semenko, M. (1922). Pan-futuryzm (Iskusstvo perekhodnoho perioda). Semafor u maibutnie, 1, 10–11 [in Russian].
 47. Semenko, M. (2010). Vybrani tvory. Kyiv: Smoloskyp [in Ukrainian].
 48. Semenko, Mykhail, Shkurupii, Heo, & Bazhan, Mykola. Zustrich na perekhresnii stantsii: rozmova trokh. Kyiv: Bumeranh [in Ukrainian].
 49. Sherekh, Yu. (1964). Ne dlia ditei. In Yu. Sherekh, Ne dlia ditei. Literaturno-krytychni statti i esei (pp. 358–375) [in Ukrainian].
 50. Shevelov, Yu. Shostyi u groni. V. Domontovych v istorii ukrainskoi prozy. In V. Domontovych, Bez gruntu (pp. 8–38). Kyiv: Helikon [in Ukrainian].
 51. Storozhenko, N. (1905). Kyryllo-Mefodyevskye zahovorshchyky. Nykolai Yvanovych Hulak. Kyevskaia staryna, 92, 135–152 [in Russian].
 52. Toporov, V. (1995). Apolohiia Pliushkina: veshch v antropotsentricheskoi perspective. In V. N. Toporov, Mif. Ritual. Simvol.
 53. Obraz. Issledovaniia v oblasty mifopoeticheskoho: izbrannoe (pp. 7–111). Moskva [in Russian].
 54. Vildrak, Sh., & Diuamel, Zh. (1920). Teoriia svobodnoho stikha. Moskva: Imazhinisty [in Russian].
 55. Vyshenskyi, I. (1986). Tvory (V. Shevchuk, Trans.). Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].
 56. Zabila, O., & Chernov L. Druhyi lyst do T. H. Shevchenka. In Chernov (Maloshyichenko) Leonid, Chudaky prykrashaiut svit (pp. 570–582). Kyiv: Tempora [in Ukrainian].
 57. Zalambani, M. (2003). Iskusstvo v proizvodstve: Avangard i revoliutsiia v Sovetskoi Rossii 20-kh godov (N. B. Kardanova, Trans.). Moskva: IMLMI, Nasledie [in Russian].
 58. Zerov, M. (2002). [Rets. na]: Ivan Kapustianskyi. Valeriian Polishchuk. Sproba kharakterystyky tvorchosti z portretom, avtohrafom i avtobiohrafiieiu poeta ta bibliohrafichnym pokazhchykom. Ukrainska krytychna biblioteka za redaktsiieiu Literaturnoi y Etnohrafichnoi sektsii naukovo-doslidchoi kafedry istorii ukrainskoi kultury v Kharkovi. No 1. Kharkiv, 1925. Stor. 170. Ts. 1 karb. In M. Zerov, Ukrainske pysmenstvo (pp. 456–458). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 59. Zerova, S. (2004). Spohady pro Mykolu Zerova. In V. Shevchuk (Ed.), Rodynne vohnyshche Zerovykh (pp. 92–149). Kyiv: Helikon [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Як цитувати

Pashko, O. (2022). «.Cеред скитів-чинбарів»: підступи до символіки взуття у творчості Віктора Петрова-Домонтовича. Наукові записки НаУКМА. Літературознавство, 3, 53–67. https://doi.org/10.18523/2618-0537.2022.3.53-67

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА ХІХ–ХХІ СТОЛІТЬ