DOI: https://doi.org/10.18523/2618-0537.2018.74-86

Космополітизм: українська версія

Ivan Lysyi

Анотація


Сутністю драгоманівського соціально-політичного космополітизму є ідея прав особи і самоуправи громад і країв, що передбачає їхню автономію і федеральну злуку.

Чесноти космополітичної позиції Драгоманов акцентував, протиставляючи її націоналізмові, точніше – україноцентризмові. Для Драгоманова-космополіта національна культура, оскільки вона є несамодостатньою частиною справжнього цілого – світової вселюдської культури, не може мислитися як культурний космос. Цим статусом він потрапляючи часові наділяв Європу. Але безпосереднім, екзистенційно сущим втіленням європейської культури для нього як від початку російськокультурної людини була російська (точніше, кажучи його ж мовою, «всеросійська», або «общеруська») культура, складником якої він вважав українську. Саме «общеруське» було для нього наднаціональним культурним космосом. Тому Драгоманов був послідовним опонентом україноцентричних поглядів, яким протиставляв космополітичне світотлумачення, розгорнуте на російськокультурному ґрунті.


Ключові слова


космополітизм; космополітичні принципи; націоналізм; М. Драгоманов

Повний текст:

PDF

Посилання


Bek, U. (2003). Kosmopoliticheskoie obshchestvo i ego vragi. Zhurnal sotsiolohii i sotsialnoi antropolohii, 6 (1), 24–53.

Benkhabib, S. (2003). Pritiazaniia kultury: ravenstvo i raznoobrazie v hlobalnuiu eru. Moskva: Lohos.

Vallerstain, Y. (2006). Ni patriotizm, ni kosmopolitizm. Logos, 2, 126–127.

Hibernau, M. (2012). Identychnist natsii. Kyiv: Tempora.

Hrinchenko, B. (1994). Lysty z Ukrainy Naddniprianskoi. In B. Hrinchenko, M. Drahomanov. Dialohy pro ukrainsku natsionalnu spravu (pp. 35–148). Kyiv: Instytut ukrainskoi arkheohrafii NANU.

Drahomanov, M. P. (1970) Avstro-ruski spomyny. In M. P. Drahomanov, Literaturno-publitsystychni tvory u 2-kh tt. T.2 (pp. 151–288). Kyiv: Naukova dumka.

Drahomanov, M. P. (1970). Avtobiohrafycheskaia zametka. In M. P. Drahomanov, Literaturno-publitsystychni tvory u 2-kh tt. T. 1 (pp. 39–68). Kyiv: Naukova dumka.

Drahomanov, M. P. (1991). Antrakt z istorii ukrainofilstva (1863–1872). In M. P. Drahomanov, Vybrane (pp. 204–233). Kyiv: Lybid.

Drahomanov, M. P. (1970). Vybrani lysty. In M. P. Drahomanov, Literaturno-publitsystychni tvory u 2-kh tt. T. 2 (pp. 445–555). Kyiv: Naukova dumka.

Drahomanov, M. P. (1991). Dva uchyteli. In M. P. Drahomanov, Vybrane (pp. 575–604). Kyiv: Lybid.

Drahomanov, M. P. (1970). Dobavlenie k avtobiohraficheskoi zametke… In M. P. Drahomanov, Literaturno-publitsystychni tvory u 2-kh tt. T. 1 (pp. 69–79). K.yiv: Naukova dumka.

Drahomanov, M. P. (1994). Lysty na Naddnipriansku Ukrainu. In B. Hrinchenko, M. Drahomanov. Dialohy pro ukrainsku natsionalnu spravu (pp. 149–273). Kyiv: Instytut ukrainskoi arkheohrafii NANU.

Drahomanov M. P. (1970). Literatura rosiiska, velikoruska, ukrainska i galitska. In M. P. Drahomanov, Literaturno-publitsystychni tvory u 2-kh tt. T.1 (pp. 80–220). Kyiv: Naukova dumka.

Drahomanov, M. P. (1970). «Nad chornym morem». Povist Ivana Levytskoho. In M. P. Drahomanov, Literaturno-publitsystychni tvory u 2-kh tt. T. 2 (pp. 305–311). Kyiv: Naukova dumka.

Drahomanov, M. P. (1991). Perednie slovo [do «Hromady» 1878 r.]. In M. P. Drahomanov, Vybrane (pp. 276–326). Kyiv: Lybid.

Drahomanov, M. P. (1970). Po voprosu o malorusskoi lyterature. In M. P. Drahomanov, Literaturno-publitsystychni tvory u 2-kh tt. T. 1 (pp. 349–396). Kyiv: Naukova dumka.

Drahomanov, M. P. (1970). Slipi provodyri. V M. P. Drahomanov, Literaturno-publitsystychni tvory u 2-kh tt. T. 2 (pp. 368–371). Kyiv: Naukova dumka.

Drahomanov, M. P. (1970). Ukrainske pysmenstvo 1866–1873 rokiv. In M. P. Drahomanov, Literaturno-publitsystychni tvory u 2-kh tt. T. 1 (pp. 247–308). Kyiv: Naukova dumka.

Drahomanov, M. P. (1991). Chto takoie ukrainofilstvo? In M. P. Drahomanov, Vybrane (pp. 430–455). Kyiv: Lybid.

Drahomanov, M. P. (1991). Chudatski dumky pro ukrainsku natsionalnu spravu. In M. P. Drahomanov, Vybrane (pp. 461–558). Kyiv: Lybid.

Drahomanov, M. P. (1970). Shevchenko, ukrainofily i sotsializm. V M. P. Drahomanov, Literaturno-publitsystychni tvory u 2-kh tt. T. 1 (pp. 7–133). Kyiv: Naukova dumka.

a. Elias, N. (2010). Pro nimtsiv. Kyiv: Yunivers.

Zhukovskyi, A. (1994). Natsionalne pytannia v polemitsi mizh M. Drahomanovym i B. Hrinchenkom. In B. Hrinchenko, M. Drahomanov. Dialohy pro ukrainsku natsionalnu spravu (pp. 18–30). Kyiv: Instytut ukrainskoi arkheohrafii NANU.

Kozub, O. O. (2012). Poniattia kosmopolityzmu v zahalnofilosofskomu konteksti. Hileia, 60 (5), 343–348.

Kozub, O. O. (2010). Pryntsyp kosmopolityzmu yak shliakh do uporiadkuvannia ekzystentsialnoho svitu liudyny v period tsyvilizatsiinykh zmin. Visnyk KhNU, 917. Filosofiia (42), 115–119.

Lysiak-Rudnytskyi, I. Persha ukrainska politychna prohrama: «Perednie slovo» do «Hromady» Mykhaila Drahomanova. In I. Lysiak-Rudnytskyi, Istorychni ese u 2-kh tt. T. 1 (pp. 349–374). Kyiv: Osnovy.

Nikitina, V. V. (2003). «Natsionalnyi kosmopolityzm» M. P. Drahomanova yak zasada analizu sotsialnosti XXI st. In Pershi Drahomanovski chytannia: materialy, 2 (pp. 180–184). Kyiv: NPU im. Drahomanova.

Nussbaum, M. (2006). Patriotizm i kosmopolitizm. Logos, 2, 110–119.

R. M. Internatsionalizm. In Entsyklopediia ukrainoznavstva u 10-ty tt. T. 3, 880.

Sarakun, L. (2015). Kosmopolityzm: svitohliadni interpretatsii fenomena. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu, 756–757. Filosofiia, 103–106.

Tataryn, Ya. H. (2005). M. P. Drahomanov pro zahalnoliudske i natsionalne. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Filosofski ta psykholohichni nauky, VII, 18–23.

Fain, R. (2011). Kosmopolitizm epokhi Prosveshcheniia: zapadnyi ili vsemirnyi? Retrieved from: http://magazines.russ.ru/nlo/2011/110/fa18.html

Fezerstoun, M. (2008). Hlobalizatsiia, modernist i oprostorovlennia suspilnoi teorii: vstup. In Red. M. Fezerstoun, S. Lesh, R. Robertson. Hlobalni modernosti (pp. 17–47). Kyiv: Nika-Tsentr.

Franko, I. (1981). Internatsionalizm i natsionalizm u suchasnykh literaturakh. In I. Franko. Zibrannia tvoriv u 50-ty tt. T. 31 (pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka.

Franko, I. (1986). Poza mezhamy mozhlyvoho. In I. Franko. Zibrannia tvoriv u 50-ty tt. T. 45 (pp. 276–285). Kyiv: Naukova dumka.

Franko, I. (1986). Suspilno-politychni pohliady M. Drahomanova. In I. Franko. Zibrannia tvoriv u 50-ty tt. T. 45 (pp. 423–438). Kyiv: Naukova dumka.

Franko, I. (2001). Ukraina irredenta. In I. Franko. Mozaika (pp. 245–262). Lviv: Kameniar.

Epshtein, M. (2004). Znak probela: o budushchem humanitarnykh nauk. Moskva: NLO.

Yaspers, K. (1991). Smysl i naznachenie istorii. Moskva: Politizdat.

Bhabha, H. (1984). Representation of the Colonial Text. by F. Goldsmith. The Teory of Reading (pp. 93–122). Susex: Harvester.

Beck, U. (2004). Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden. Frankfurt/M : Suhrkamp.

Nationalism. (1972). International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 2 (63). NY : Collier-Macmillan.


Copyright (c) 2019 Ivan Lysyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.