Про журнал

«Наукові записки НаУКМА. Літературознавство» — фаховий рецензований науковий журнал відкритого доступу, що публікує статті в галузі літературознавства.

Ідентифікатор медіа/номер ліцензії: R40-04347

P-ISSN: 2618-0537
E-ISSN: 2663-242X


Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157).

Том 3 (2022): Наукові записки НаУКМА. Літературознавство
Опубліковано: 2022-09-02

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ

Переглянути всі випуски